Úřední deska

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy

Publikováno: 18.10.2021 Autor(ka): Veronika Sikorová

 Oznámení o přerušení provozu mateřské školy

 

Ředitel mateřské školy v Mostech u Jablunkova a na Hrčavě, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace, oznamuje, že provoz mateřské školy bude na základě §3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění po projednání se zřizovatelem přerušen dne 27. 10. a 29. 10. 2021 (v období podzimních prázdnin) a to na odloučených pracovištích Mosty u Jablunkova 388 (MŠ Dolní), Mosty u Jablunkova 484 (MŚ Šance) a Hrčava 85.

 

Provoz na odloučeném pracovišti Mosty u Jablunkova 788 (MŠ Střed) bude omezen na jednu třídu.

 

V Mostech u Jablunkova dne 8. 10.2021

Mgr. Kamil Bula

   ředitel školy