Úřední deska

Oznámení o přerušení provozu školní družiny

Publikováno: 18.10.2021 Autor(ka): Veronika Sikorová

Oznámení o přerušení provozu školní družiny

 

Ředitel školní družiny v Mostech u Jablunkova a školní družiny na Hrčavě, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace, oznamuje, že provoz školní družiny bude v souladu s odst.2 §35 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle odst. 2 §8 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění po dohodě se zřizovatelem přerušen dne 27. 10. a 29. 10. 2021 (v období podzimních prázdnin).

 

V Mostech u Jablunkova, dne 8. 10.2021

 

Mgr. Kamil Bula

   ředitel školy