Úřední deska

Oznámení o přerušení školní družiny - 2021/2022

Publikováno: 18.5.2022 Autor(ka): Kamil Bula

Oznámení o přerušení provozu školní družiny

 

Ředitel školní družiny v Mostech u Jablunkova a školní družiny na Hrčavě, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace, oznamuje, že provoz školní družiny bude v souladu s odst.2 §35 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle odst. 2 §8 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění po dohodě se zřizovatelem přerušen od 1. 7. do 31. 8. 2022 (v období hlavních prázdnin).

 

 V Mostech u Jablunkova dne 18. 5. 2022

 

 Mgr. Kamil Bula

   ředitel školy

 

 

Soubory ke stažení