Úřední deska

Oznámení o přerušení školní družiny - jarní prázdniny

Publikováno: 8.2.2022 Autor(ka): Veronika Sikorová

Oznámení přerušení provozu školní družiny

 

Ředitel školní družiny v Mostech u Jablunkova a školní družiny na Hrčavě, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace, oznamuje, že provoz školní družiny bude v souladu s odst. 2 § 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle odst. 2 § 8 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění po dohodě se zřizovatelem přerušen v období od 14. 3. 2022 do 18. 3. 2022 (v období jarních prázdnin).

 

 

 

 

V Mostech u Jablunkova, dne 7. 2. 2022

                                                                                                           Mgr. Kamil Bula
                                                                                                                 ředitel školy