Úřední deska

Oznámení o přerušení školní družiny

Publikováno: 24.11.2021 Autor(ka): Veronika Sikorová

Oznámení přerušení provozu školní družiny

            Ředitel školní družiny v Mostech u Jablunkova a školní družiny na Hrčavě, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace, oznamuje, že provoz školní družiny bude v souladu s odst. 2 § 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle odst. 2 § 8 vyhlášky č 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění po projednání se zřizovatelem přerušen v období od 23.12. 2021 do 31.12.2021 (vánoční prázdniny).

            Zahájení provozu školní družiny v roce 2022 bude 3. 1. 2022.

 

V Mostech u Jablunkova dne 24. 11. 2021

                                                                                                     Mgr. Kamil Bula
                                                                                                            ředitel školy