Úřední deska

Oznámení přerušení provozu mateřské školy v červenci a srpnu 2021

Publikováno: 17.5.2022 Autor(ka): Veronika Sikorová

Oznámení přerušení provozu mateřské školy

            Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace, odloučené pracoviště na Hrčavě, v Mostech u Jablunkova odloučené pracoviště Dolní 388, Střed 788, Šance 484, oznamuje, že provoz mateřské školy bude na základě § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění přerušen v období

  • od 19.7.2021 do 31.8.2021 na odloučeném pracovišti Hrčava 85,
  • od 26.7.2021 do 31.8.2021 na odloučeném pracovišti Dolní 388,
  • od 1.8.2021 do 31.8.2021 na odloučeném pracovišti Střed 788,
  • od 26.7.2021 do 31.8.2021 na odloučeném pracovišti Šance 484.

 

Termín úhrady školného a stravného na měsíc září 2021 a další potřebné informace budou včas zveřejněny na dveřích a na webových stránkách školy.

 

V Mostech u Jablunkova dne 9.6.2021

                                                                                                    Mgr. Kamil Bula
                                                                                                          ředitel školy