Úřední deska

Oznámení přerušení provozu mateřské školy

Publikováno: 23.2.2021 Autor(ka): Jan Beiger

Ředitel mateřské školy v Mostech u Jablunkova a na Hrčavě, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace, oznamuje, že provoz mateřské školy bude na základě § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění po projednání se zřizovatelem přerušen v období od 1. 3. 2021 do 5. 3. 2021 (v období jarních prázdnin) a to na odloučeném pracovišti Mosty u Jablunkova 388 (MŠ Dolní), Mosty u Jablunkova 484 (MŠ Šance), Hrčava 85.

 

Provoz na odloučeném pracovišti Mosty u Jablunkova 788 (MŠ Střed) bude omezen na dvě třídy.