Úřední deska

Oznámení přerušení provozu školní družiny ve školním roce 2020-21

Publikováno: 10.6.2021 Autor(ka): Veronika Sikorová

 

 Oznámení přerušení provozu školní družiny

 

            Ředitel školní družiny v Mostech u Jablunkova a školní družiny na Hrčavě, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace, oznamuje, že provoz školní družiny bude v souladu s odst. 2 § 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle odst. 2 § 8 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění po dohodě se zřizovatelem přerušen v období od 1.7.2021 do 31.8.2021.

 

Informace o provozu školní družiny, platbě za školní družinu, a informace o jiných skutečnostech týkající se školní družiny budou zveřejněny včas na dveřích, webových stránkách, nebo je podají vychovatelky školní družiny.

 

V Mostech u Jablunkova dne 9.6.2021

                                                                                                    Mgr. Kamil Bula
                                                                                                          ředitel školy