Úřední deska

Oznámení přerušení provozu školní družiny

Publikováno: 23.2.2021 Autor(ka): Jan Beiger

Oznámení přerušení provozu školní družiny

 

 

Ředitel školní družiny v Mostech u Jablunkova a školní družiny na Hrčavě, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace, oznamuje, že provoz školní družiny bude v souladu s odst. 2 § 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle odst. 2 § 8 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění po dohodě se zřizovatelem přerušen v období od 1. 3. 2021 do 5. 3. 2021 (v období jarních prázdnin).

 

 

 

 

V Mostech u Jablunkova dne 17. 2. 2021

                                                                                                           Mgr. Ondřej Kamil Bula
                                                                                                                      ředitel školy