Úřední deska

Sdělení ředitele - karanténa

Publikováno: 15.11.2021 Autor(ka): Veronika Sikorová

 

Sdělení ředitele

Základní školy a mateřské školy Mosty u Jablunkova 750, příspěvkové organizace,

sídlem Mosty u Jablunkova č. p. 750, PSČ 739 98, identifikační číslo 750 29 901,

 

o poskytování žákům třídy 7.A Základní školy Mosty u Jablunkova 750

vzdělávání distančním způsobem.

 

Vzhledem k nařízení karanténních opatření z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro více jak 50 % žáků třídy 7.A Základní školy a mateřské školy Mosty u Jablunkova 750, příspěvkové organizace, a to od 15.11.2021, kdy není možná v tomto období osobní přítomnost většiny žáků z uvedené třídy na výuce

Škola je z těchto důvodů nucena v souladu s ustanovením § 184a zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve třídě 7.A Základní školy Mosty u Jablunkova 750 v době od 15.11.2021
poskytovat žákům vzdělávání distančním způsobem
. Organizace distanční výuky bude komunikována přímo s žáky a jejich zákonnými zástupci. Pokud bude ve třídě nadpoloviční většina žáků, končí distanční výuka, a třída se opět učí prezenčně.

 

V Mostech u Jablunkova dne 12.11.2021

 

Mgr. Kamil Bula, ředitel Základní školy

a mateřské školy Mosty u Jablunkova 750,

příspěvkové organizace