Úřední deska

Sdělení ředitele

Publikováno: 18.10.2021 Autor(ka): Veronika Sikorová

Sdělení ředitele

Základní školy a mateřské školy Mosty u Jablunkova 750, příspěvkové organizace,

sídlem Mosty u Jablunkova č. p. 750, PSČ 739 98, identifikační číslo 750 29 901,

 

o poskytování žákům třídy 1H-5H odloučeného pracoviště Hrčava 85

vzdělávání distančním způsobem.

 

Vzhledem k nařízení karanténních opatření z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro více jak 50 % žáků třídy 1H-5H na odloučeném pracovišti Hrčava 85 Základní školy a mateřské školy Mosty u Jablunkova 750, příspěvkové organizace, a to na dobu
od 18.10.2021 do 22.10.2021, není možná v tomto období osobní přítomnost většiny žáků z uvedené třídy na výuce.

Škola je z těchto důvodů nucena v souladu s ustanovením § 184a zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve třídě 1H-5H odloučeného pracoviště Hrčava 85 v době od 18.10.2021 do 22.10.2021 poskytovat žákům vzdělávání distančním způsobem. Organizace distanční výuky bude komunikována přímo s žáky a jejich zákonnými zástupci.

 

V Mostech u Jablunkova dne 18.10.2021

                                                                                                                               Mgr. Kamil Bula,
                                                                                                   ředitel Základní školy a mateřské školy Mosty u Jablunkova 750, příspěvkové organizace