Úřední deska

Zápis do 1. tříd základní školy

Publikováno: 12.10.2020 Autor(ka): Kamil Bula
Zápis do 1. tříd základní školy

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

 

Zápis dětí do 1. tříd se koná 7. dubna 2020 v době od 13.00 do 17.00 hodin v budově "staré "školy v Mostech u Jablunkova 333 ve třídách 1. stupně.


K zápisu se dítě dostaví v doprovodu zákonného zástupce. K zápisu je nutno přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.  Zápisní lístek, Žádost o přijetí a žádost o odklad povinné školní docházky jsou ke stažení na webových stránkách v sekci dokumenty, případně budou vyplněny při zápisu. Pro urychlení odevzdejte vyplněné žádosti spolu s dalšími dokumenty učitelkám v mateřských školách, případně doručte na sekretariát školy od 1.4.-8.4.2020. Zároveň se přihlašte na konkrétní čas zápisu ZDE.

K zápisu jsou povinny dostavit se všechny děti, které do 31. 8. 2020 dovrší šestý rok věku (děti narozené 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 a dříve) a patří do spádové oblasti Základní školy a mateřské školy Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace.

Děti, které se zúčastnily zápisu v roce 2019 a byl jim udělen odklad školní docházky k 1. 9. 2019, se k letošnímu zápisu taktéž dostaví.

Rozhodnutí o přijetí dítěte do základní školy bude zákonnému zástupci dítěte oznámeno zveřejněním seznamu dětí pod registračním číslem na webových stránkách školy a u vstupu do školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

 

V Mostech u Jablunkova 6.2.2020                                    

 

Mgr. Ondřej Polakovič
ředitel školy