Hodnocení distanční výuky - Dotazník pro rodiče žáků 1. - 9. ročníku Základní školy a mateřské školy Mosty u Jablunkova

Publikováno: 12.11.2020 Autor(ka): Veronika Sikorová

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás touto cestou požádat o vyplnění dotazníku k distanční výuce. Rádi bychom získali zpětnou vazbu, jak zvládáte tento netradiční způsob výuky a s jakými problémy se potýkáte. Výsledky budou analyzovány pedagogickou radou a konzultovány s Vámi na rodičovských schůzkách.

Prosíme rodiče o vyplnění dotazníku za každé své dítě, které naši školu navštěvuje do 17. 11. 2020

Dotazník zde

Děkujeme za Vaši vstřícnost, čas a názor.                                                                Mgr. Kamil Bula, ředitel školy