Informace k pololetní klasifikaci školního roku 2020/21

Publikováno: 27.1.2021 Autor(ka): Veronika Sikorová

Vážení rodiče,

v tomto pololetí školního roku 2020/21 jste informováni o klasifikaci Vašich dětí prostřednictvím elektronické žákovské knížky, kde v nabídce „Klasifikace“ je odkaz „Pololetní klasifikace“. Po kliknutí na tento odkaz se zobrazí známky Vašeho dítěte z výpisu vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021.

11

Listinná forma výpisu z vysvědčení

Běžnou listinnou formu výpisu z vysvědčení za 1. pololetí obdrží žáci 1. a 2. ročníku a žáci odloučeného pracoviště Hrčava 28. 1. 2021 ve 4. vyučovací hodině protože docházejí na prezenční výuku. Ostatní žáci školy, kteří se zatím vzdělávají distančně, dostanou výpis z vysvědčení ihned po tom, co bude povolena jejich osobní přítomnost na vzdělávání ve škole. Nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

 

                                                                                                                                                 Mgr. Kamil Bula

                                                                                                                                                  ředitel školy