INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ZÁŘÍ 2021

Publikováno: 30.8.2021 Autor(ka): Ivana Kučerová
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ZÁŘÍ 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ZÁŘÍ 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 1. září 2021

Vážení rodiče, milí žáci, 

dovolte mi, abych Vás srdečně pozdravil na začátek školního roku 2021/2022 a informoval Vás o provozu základní školy od 1. září 2021.

Slavnostní zahájení:

Žáci 1. ročníku

Zahájení školního roku 2021/2022 pro žáky 1. třídy a jejich zákonných zástupců proběhne 1. 9. 2021 v 8:00 hod. v učebně č. 1. Žáci a zákonní zástupci vstupují do budovy hlavním vchodem. Je nutné, aby žáci měli při vstupu do budovy ochranu dýchacích cest a ve společných prostorech školy, po usazení ve třídě ochranný prostředek mít nemusí. Zákonní zástupci jsou povinni nosit při vstupu do budovy školy a po celou dobu pobytu v budově ochranu dýchacích cest. V tento slavnostní den proběhne v učebně č.1 Pasování prvňáčků. První povinné antigenní testování prvňáčků proběhne 2.9.2021.

Žáci 2. až 5. ročníku

Žáci 2. až 5. ročníku zahájí nový školní rok 1. 9. 2021 v 8:00 hod. v učebně číslo 2 bez přítomností zákonných zástupců. Při vstupu do budovy školy a přechodu do učebny je nutné si nasadit ochranu dýchacích cest. Na úvod musí žáci absolvovat první antigenní testování. Po ukončení testování s negativním výsledkem ochranný prostředek ve třídě již mít nemusí.

Žákům budou poskytnuty informace o dalším průběhu a organizaci školního roku a provozu základní školy, školní družiny, školní jídelny. Informace o organizaci a průběhu školního roku prosím sledujte na webových stránkách školy.

Testování:

Preventivní screeningové testování antigenními testy bude probíhat v těchto dnech:

Středa 1.9.2021 – 2. až 5. ročník

Čtvrtek 2.9.2021 – 1. ročník

Další termíny testování pro všechny žáky proběhnou v termínech 6. září a 9. září 2021. 

Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
U žáků 1. až 3. ročníku může být u testování přítomen zákonný zástupce žáka.

Testovat se nemusí:

Osoby s ukončeným očkováním, s potvrzením o prodělané nemoci (180 dní) nebo s prokázaným negativním výsledkem testu z odběrových míst (7dní PCR/ 72hod. AG).

Žáci, kteří neabsolvují povinné antigenní testování z rozhodnutí zákonného zástupce žáka:
Zákonný zástupce, který nechce, aby jeho dítě absolvovalo povinné antigenní testování, musí tuto skutečnost uvést písemně s podpisem zákonného zástupce žáka. Písemné a Vámi podepsané vyjádření předá žák třídnímu učiteli.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. 

Po vyhodnocení výsledku testování bude MZČR rozhodnuto o dalším postupu dle aktuální epidemiologické situace.

Výjimku pro nošení ochrany dýchacích cest:
Mají pouze žáci s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu nebo děti a žáci s lékařským potvrzením o zdravotním stavu, který jim neumožňuje nosit konkrétně respirátor nebo jakoukoliv ochranu dýchacích cest. 

Další informace:

  • Školní družiny jsou otevřeny pro žáky přihlášené do družiny od 2. září.
  • Školní stravování bude v provozu od 2. září.
  • Informace MŠMT a informační letáky k testování naleznete v přílohách.
  • Další informace naleznete na stránkách edu.cz

Organizace výuky pro školní rok 2021/2022:

  1. září:
    Zahájení školní roku pro všechny ročníky končí v 9:00 hod.
  2. a 3. září:

    1.-5.ročník – 10:30

Od 6. září bude výuka probíhat dle platného rozvrhu hodin pro školní rok 2021/2022 v plném rozsahu.

Děkuji Vám za zodpovědný přístup a spolupráci.

 Mgr. Kamil Bula 
     ředitel školy

 

Soubory ke stažení