Informace k provozu škol a školských zařízení od 1.září 2022

Publikováno: 29.8.2022 Autor(ka): Ivana Kučerová
Informace k provozu škol a školských zařízení od 1.září 2022

Informace k provozu škol a školských zařízení od 1. září 2022

Vážení rodiče, milí žáci, dovolte mi, abych Vás srdečně pozdravila na začátek školního roku 2022/2023 a informovala Vás o provozu základní školy od 1. září 2022.

Slavnostní zahájení: Žáci 1.-5. ročníku

Zahájení školního roku 2022/2023 pro žáky 1.-5. třídy proběhne 

  1. 9. 2021 v 8:00 hodin v učebně č. 1.

V tento slavnostní den proběhne již tradiční „Pasování prvňáčka“.

Žákům budou poskytnuty informace o dalším průběhu a organizaci školního roku a provozu základní školy, školní družiny, školní jídelny. Informace o organizaci a průběhu školního roku prosím sledujte na webových stránkách školy.

Další informace:

  • Školní družiny jsou otevřeny pro žáky přihlášené do družiny od 2. září.
  • Školní stravování bude v provozu od 2. září.

Organizace výuky pro začátek školního roku 2022/2023:

  1. září:
    Zahájení školní roku pro všechny ročníky končí cca v 9:00 hod. 
  2. září:
    Vyučování končí podle harmonogramu. Školní jídelna začne vařit pro přihlášené žáky ve školním roce 2022/23 od 2. září (pátek) 2022.

1.-5.ročník – 11:20 hodin

Od 5. září bude výuka probíhat dle platného rozvrhu hodin pro školní rok 2022/2023 v plném rozsahu.

Děkuji Vám za spolupráci.    

 

Mgr. Ivana Kučerová 
     vedoucí učitelka