INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021

Publikováno: 7.5.2021 Autor(ka): Ivana Kučerová
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021

Vážení rodiče, milí žáci, 

informujeme Vás o provozu základní a mateřské školy od 10. května 2021.

MŠ Hrčava:
Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování a nošení roušek. Zákonní zástupci musí mít při vstupu do budovy respirátor.

ZŠ 1. stupeň Hrčava:
Žáci malotřídní školy na Hrčavě se vzdělávají prezenčně.
Testování se bude provádět s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu (pondělí). Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

 

Další informace:

  • Žáci mají povinnost nosit zdravotní roušky či respirátory.

  • Školní družiny jsou otevřeny pro žáky, jichž se týká prezenční výuka a jsou přihlášeni do družiny.

  • Školní stravování bude v provozu (žáci vzdělávání prezenčním způsobem, kteří jsou přihlášeni ke stravování, jsou automaticky přihlášeni).

  • Sportovní činnosti (tělesná výchova) se v rámci provozu škol a školských zařízení mohou konat ve vnějších prostorech (venku).