Slovo ředitele

Publikováno: 28.10.2020 Autor(ka): Veronika Sikorová

Vážení rodiče, milí žáci,

nacházíme se v současné době v nelehké situaci plné nařízení, zákazů, které omezují společenský a pracovní život. Nikdy bych si jako nově nastupující ředitel školy nepomyslel, že v důsledku zhoršující se epidemiologické situace dojde opět po půl roce k uzavření škol. Plně chápu, že toto rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR zkomplikovalo život Vám rodičům i dětem, kterým se po škole, kamarádech a vyučujících stýská. Byli jsme nuceni přejít na distanční výuku, ale jak všichni víme, sebelepší technika nenahradí osobní lidský kontakt ani emoce.

My, pedagogičtí pracovníci, se budeme snažit o vstřícný přístup a věříme, že se nám společně podaří vyřešit případné komplikace a nepříjemné situace. Chtěli bychom Vás požádat o maximální možnou spolupráci a pomoc se zvládnutím distanční výuky u Vašich dětí.

Podle aktuálního vývoje situace kolem koronaviru a s tím spojeným přechodem na distanční výuku, která je od 1. 9. 2020 povinná na základě § 184a ŠZ č. 561/2004 Sb. Vám chci představit, jakou formou bude distanční vzdělávání zajištěno.

Naše škola bude využívat různé platformy: BAKALÁŘI, WEB ŠKOLY, GOOGLE MEET

Konference – Google Meet (on-line výuka):

Pomocí jediného kliknutí na předem zaslaný odkaz se připojíte přímo do on-line hodin, které budou pro danou třídu a předmět určeny rozvrhem. Rozvrh pro distanční výuku je zveřejněn na stránkách školy v sekci dané třídy. Prosím rodiče a žáky o vytvoření gmailů, které jsou nutné pro přihlášení na konferenci na Google Meet. V případě problémů s připojením na konferenci Google Meet se obraťte na vyučujícího učitele nebo na vedení školy.

Není naším cílem, aby žáci proseděli celou dobu vyučování u počítače, proto nastavení rozvrhu on-line výuky proběhlo v minimální možné míře. Podporujeme samostatnou práci žáků, kterou můžou vykonávat v režimu off-line (práce s pracovními listy, pracovními sešity, apod.).

Žáci jsou povinni se na konferenci přihlásit a řídit se pokyny daného vyučujícího, který může zadat práci a být žákům k dispozici během celé vyučovací hodiny, aby žákům pomohl v případě nejasností.

Děkuji za pochopení a věřím, že se vše v co nejrychlejší době vrátí do normálu.

                                                                                                                         Mgr. Kamil Bula

                                                                                                                           ředitel školy