Vánoční besídka

Publikováno: 29.12.2022 Autor(ka): Monika Haas
Vánoční besídka

13.12. proběhla po covidových letech v sále kulturního domu vánoční besídka žáků základní a mateřské školy. Výzdobu sálu připravovaly děti s pomocí zaměstnanců školy, rodiče přinesli na ochutnání vynikající cukroví a SRPDŠ zajistilo občerstvení jak pro děti i hosty.

Děti si pro své blízké připravily krátké scénky, spoustu básníček a koled. Žáci 4. a 5. ročníku nám dokonce zazpívali anglicky a zahráli divadélko o tom, jak Anička obelhala čerty.  Scénku o andělech a čertech zahrály děti z 1. - 3. ročníku a děti z mateřské školy předvedli rodičům i taneček a hru na hudební nástroj. O tom, že se vystoupení líbilo svědčil i velký potlest na konci pásma.

Mgr. Haas Monika