Zápis do 1. tříd ve školním roce 2023/24

Publikováno: 1.3.2023 Autor(ka): Veronika Sikorová

Zápis dětí do základní školy pro školní rok 2023/2024

Dokumenty, které jsou nutné k zápisu:

  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (Mosty u Jabunkova/Hrčava)
  • Zápisní lístek
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů

(tyto dokumenty naleznete v příloze)
                +

  • Kopie rodného listu

Další informace:

  • K zápisu jsou povinny dostavit se všechny děti (zastoupeni zákonnými zástupci), které do 31. 8. 2023 dovrší šestý rok věku (děti narozené 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 a dříve) a patří do spádové oblasti Základní školy a mateřské školy Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace.

  • Děti (zastoupeni zákonnými zástupci), které se zúčastnily zápisu v roce 2022 a byl jim udělen odklad školní docházky k 1. 9. 2022, se k letošnímu zápisu taktéž dostaví.

  • Rozhodnutí o přijetí dítěte do základní školy bude zákonnému zástupci dítěte oznámeno zveřejněním seznamu dětí pod registračním číslem na webových stránkách školy a vývěšce základní školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

  • Během konání zápisu má zákonný zástupce právo podat i žádost o odklad povinné školní docházky dítěte (naleznete v příloze). Žádáte-li o odklad povinné školní docházky je potřeba doložit k přijetí Doporučení školského poradenského zařízení a Doporučení odborného lékaře (dětský lékař nebo jiný specialista) nebo klinického psychologa.

 

V Mostech u Jablunkova 1. 3. 2023                                                                                            Mgr. Kamil Bula
                                                                                                
                                                     ředitel školy