Novinky ze světa Školního parlamentu

Publikováno: 29.1.2023 Autor(ka): Jan Turek

V lednu proběhlo několik schůzí školního parlamentu, kde jsme se zástupci jednotlivých tříd diskutovali o tom, které školní akce bychom mohli uspořádat. A na čem se parlament dohodl? Jednou z akcí, která nás čeká, bude školní valentýn. Ten proběhne na naší škole 14.2., děti mohou poslat valentýnku svým spolužákům a kamarádům z jiných tříd ve škole. Další akcí, kterou parlament odsouhlasil, bude školní kino. Jednou měsíčně uspořádáme ve škole filmové odpoledne, kde si se žáky promítneme film, který vyberou členové parlamentu. Rovněž jsme se dohodli na tom, že se bude jednat o tematický film k danému měsíci v roce.

Na schůzi se taktéž řešily výhody a nevýhody aktuálního uspořádání školy z důvodu probíhající rekonstrukce. Členové parlamentu tlumočili názory svých tříd a dospěli k závěru, že jedna z nevýhod je nemožnost využívání prostor školní tělocvičny.

Tímto bych chtěl velice poděkovat všem členům školního parlamentu za ochotu, zodpovědnost, nápaditost a aktivní přístup k této instituci.

Mgr. Jan Turek