Oznámení o rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Publikováno: 22.4.2022 Autor(ka): Veronika Sikorová

Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace, zastoupena ředitelem Mgr. Kamilem Bulou, rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2, písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání

na Základní škole Mosty u Jablunkova 750, na Základní škole Hrčava 85
od školního roku 2022/2023

Seznam přijatých dětí:

Přijat(a) k základnímu vzdělávání

Přijat(a) k základnímu vzdělávání

R 1

R 25

R 2

R 26

R 3

R 27

R 4

R 28

R 5

R 29

R 6

R 30

R 7

R 32

R 9

R 33

R 11

R 34

R 12

R 35

R 13 (Hrčava)

R 36

R 14

R 37

R 15

R 38

R 17

R 40

R 18

R 41

R 19

R 42

R 20

R 43

R 21

R 44

R 22

R 45

R 23

R 46

R 24

 

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb). O odkladu povinné školní docházky budou zákonní zástupci informování písemně.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele Základní školy a mateřské školy Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Datum zveřejnění: 22.4.2022
Datum svěšení: 6.5.2022

 

               Mgr. Kamil Bula
                             ředitel školy

 

 

 

 

Soubory ke stažení