Rozhodnutí ředitele školy o vyhlášení 2 volných dnů pro žáky (ředitelského volna)

Publikováno: 10.10.2023 Autor(ka): Veronika Sikorová

Rozhodnutí ředitele školy o vyhlášení 2 volných dnů pro žáky (ředitelského volna)

V souladu s ustanovením §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a po projednání se zřizovatelem, rozhodl ředitel základní školy a mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace, že z důvodů organizačních a technických (stěhování v rámci projektu - Stavební úpravy budovy ZŠ č.p. 750 – ČESKÝ PAVILON) vyhlašuje 2 dny volna pro žáky Základní školy Mosty u Jablunkova 750 v době od 24. 10. do 25. 10. 2023.

 

Základní škola v budově Základní školy Mosty u Jablunkova 750 bude v tuto dobu uzavřena. Provoz na odloučených pracovištích Hrčava 85, Mosty-Šance 484, Mosty-Střed 788, Mosty-Dolní 388 zůstane zachován.

Provoz školní družiny v budově Základní školy Mosty u Jablunkova 750 zůstane v omezeném režimu s ohledem na zájem oslovených zákonných zástupců.

V Mostech u Jablunkova dne 9. 10. 2023

 

                                                                                                     Mgr. Kamil Bula

                                                                                                          ředitel školy