ZŠ a MŠ Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace se připojuje ke stávce dne 27. 11. 2023

Publikováno: 20.11.2023 Autor(ka): Veronika Sikorová

Vážení zákonní zástupci našich žáků,

dne 20. 11. 2023 ustavený Stávkový výbor zaměstnanců ZŠ a MŠ Mosty u Jablunkova 750 oznámil řediteli školy, že se většina zaměstnanců ZŠ a MŠ Mosty u Jablunkova bude dne 27. 11. 2023 účastnit celodenní stávky, a to formou neúčasti v zaměstnání. Z důvodu, že nelze zajistit normální chod školy, bude škola pro děti a žáky celý den zcela uzavřena, a to i na všech odloučených pracovištích(Mosty Střed 788, Mosty Dolní 388 , Mosty Šance 484, Hrčava 85).

Vážení rodiče, jsme si vědomi toho, že naše rozhodnutí vám bude komplikovat každodenní chod vašich domácností, vaše osobní a pracovní povinnosti, jsme však bohužel nuceni trvat na tom, že situace v regionálním školství ještě nikdy dříve nebyla tak vážná, jako je nyní. Stávka, do které vstupujeme, není stávkou za zvýšení platů pedagogů, jak je nám některými politiky podsouváno. Je to stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání, je to stávka za budoucnost a kvalitu vzdělávání vašich dětí, našich žáků.

I když jsme si vědomi složité finanční situace, jsme přesvědčeni, že současná plánovaná úsporná opatření mohou výrazně ovlivnit kvalitu českého školství. Jedná se především o:

  • Dlouhodobou nejistotu a nekoncepčnost v oblasti školství.
  • Nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky (platy uklízeček, kuchařek, školníků, školních asistentů…) bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol.
  • Neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (např. školní psychologové apod.).
  • Avizované navýšení platů učitelů, které neodpovídá skutečnosti.
  • Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (PHmax), které se dotkne především škol, které tento nástroj využívají intenzivně ke zkvalitnění výuky (např. úbytek dělených hodin, které jsou efektivní po vzdělávání, vyšší počet žáků ve třídách…).
  • Snížení nápočtu finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě.
  • Další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol (například avizované snižování ONIV, sloužících mimo jiné k pořizování učebnic a pomůcek nebo vzdělávání pedagogických pracovníků apod.).

Jsme přesvědčeni, že právě v době krize lze dokázat konkrétními opatřeními skutečné priority státu.

Výše uvedené skutečnosti nás nutí k tomu, abychom se stávky, která je odbory vyhlášena na pondělí 27. 11. 2023, aktivně účastnili. 

Děkujeme za pochopení

Mgr. Kamil Bula, ředitel školy

Mgr. Markéta Maroszová, Ph.D, kontaktní osoba Stávkového výboru zaměstnanců ZŠ a MŠ Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace