Žákovský parlament

Publikováno: 30.9.2020 Autor(ka): Jan Turek
Žákovský parlament

Milí rodiče,

dovolte mi, abych Vás touto cestou seznámil s nově vzniklým žákovským parlamentem ZŠ Mosty u Jablunkova.

Žákovský parlament je uskupení žáků 6. až 9. tříd, kteří se aktivně angažují v každodenním životě naší školy a rovněž se zapojují do mimoškolních akcí a projektů.

Žákovský parlament si za svůj úkol klade zlepšovat klima ve školním prostředí, reprezentovat názory žáků školy a představovat je vedení školy, pomáhat při řešení problémů, spolupracovat při organizování oficiálních školních akcí, reprezentovat školu ve veřejném prostoru formou spolupráce s mimoškolními organizacemi, nadacemi nebo osobnostmi a v neposlední řadě sami pořádat dílčí školní akce jako kvízy, soutěže a jiné.

Fungování parlamentu zastřešuje Mgr. Jan Turek.

Žákovský parlament se schází 2x měsíčně ve středu v 13:30 (dle potřeby se mohou schůze pořádat častěji).

 

                                                                                                                                          Mgr. Jan Turek