1. B

Mgr. Martina Lohnová Třídní učitel učitel

Slavnost Slabikáře

Publikováno: 21.12.2023 Autor(ka): Martina Lohnová

Skřítek Všudybýlek dětem zamkl Slabikáře do zlaté truhly a schoval od ní klíč. Děti musely plnit úkoly a prokázat tím, že už jsou dostatečně připravené z nového Slabikáře číst. Na vše dohlížel pan ředitel, který potom děti slavnostně pasoval na čtenáře.