2. třída

Mgr. Monika Klusová Třídní učitel učitel

Oznámení pro rodiče

Publikováno: 2.10.2020 Autor(ka): Veronika Sikorová

Od pondělí 5. 10. 2020 začne výuka pro žáky 1. a 2. ročníku v budově nové školy (vchod zrekonstruované časti budovy).

Zde budou mít žáci i své šatní skříňky.

Navigovat děti do tříd budou třídní učitelky.

Ranní a odpolední družina pro žáky 1. -5. ročníku je taktéž v budově nové školy (vchod zrekonstruované části budovy).