4. třída

Mgr. Kamila Szotkowská Třídní učitel učitel

I  N  F O  R  M  A  C  E        P  R  O      S  T  R  Á  V  N  Í  KY   -   školní rok 2023/2024

Publikováno: 11.7.2023 Autor(ka): Veronika Sikorová

 

 1. Školní jídelna začne pro žáky vařit od 5. září (úterý) 2023.
 2. Kdo má zájem o stravování ve školní jídelně (žáci) musí se přihlásit k odběru obědů u vedoucí školní jídelny.
  Zároveň je nutné odevzdat„Přihlášku ke stravování“. Bez vyplněné a zákonným zástupcem podepsané přihlášky není stravování možné. Přihlášku můžete odevzdat ved. ŠJ osobně od 1.8.2023 od 8,00 hod. – 12,00 hod, případně můžete vyplněnou a podepsanou přihlášku poslat kdykoliv na e-mailovou adresu ved. ŠJ: miluse.romanova@zsmostyujablunkova.cz 
 3. Ke stravování se musí všichni strávniciopětovně přihlásit a odevzdat vyplněnou přihlášku i ti strávníci, kteří se v minulém školním roce už stravovali!
 4. Přihlásit se a odhlásitje možné den předem, a nejpozději v daný den do 7,00 hod a to:
  • u vedoucí školní jídelny osobně
  • telefonicky na tel.: 778 168 209
  • na webových stránkách školy – jídelna on-line (http://zsmostyujablunkova.cz).
  • v době nepřítomnosti ved. ŠJ u kuchařek

PŘIHLÁŠENÍ KE STRAVOVÁNÍ JE POVAŽOVÁNO ZA PŘIHLÁŠKU NA CELÝ ŠKOLNÍ   ROK
          Ukončení stravování musí potvrdit zákonný zástupce /rodič/.

 1. Také je možnost se stravovat NEPRAVIDELNĚ tzn. dle vašeho rozvrhů, kroužků a vašich potřeb.

 2. PLACENÍ– v září (na začátku stravování) zaplatíte zálohu-jistinu ve výší 20 obědů (odpovídá počtu dnů stravování v červnu 2024).

 

V říjnu 2023 až květnu 2024 zaplatíte skutečné odebrané obědy za uplynulý /minulý/ měsíc. V červnu na konci školního roku bude provedeno vyúčtování, tzn. porovnání zálohy se skutečně odebranými obědy za červen 2024.          

 1. Pro kontrolu odběru stravy musí mít strávník zakoupený bezkontaktní čip.

  

 V Mostech u Jablunkova, dne 8.7.2023                                                                       Romanová, ved. ŠJ, tel.: 778 168 209