4. třída

Mgr. Kamila Szotkowská Třídní učitel učitel

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021

Publikováno: 7.5.2021 Autor(ka): Veronika Sikorová

Vážení rodiče, milí žáci, 

informujeme Vás o provozu základní a mateřské školy od 10. května 2021.

MŠ:
Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování a nošení roušek. Zákonní zástupci musí mít při vstupu do budovy respirátor.

ZŠ 1. stupeň:
Žáci 1. stupně pokračuji v rotační výuce.
Žáci malotřídní školy na Hrčavě se vzdělávají prezenčně.
Testování se bude provádět s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu (pondělí). Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

ZŠ 2. stupeň:
2. stupně základních škol se zavádí rotační výuka po třídách.
Žáci se budou testovat neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testování bude probíhat ve třídách. Přesné informace naleznou žáci na vchodových dveřích do školy.

Rozdělení docházky jednotlivých tříd na 2. stupni:

10. května 2021

Výuka ve škole (prezenčně)

Výuka distančně

6.A

8.A

6.B

8.B

7.A

9

7.B

 

17. května 2021

Výuka ve škole (prezenčně)

Výuka distančně

8.A

6.A

8.B

6.B

9

7.A

 

7.B

 

Další informace:

  • Žáci mají povinnost nosit zdravotní roušky či respirátory.

  • Možné jsou individuální konzultace ve formátu jeden žák, jeden učitel (žák nemusí být testován).

  • Školní družiny jsou otevřeny pro žáky, jichž se týká prezenční výuka a jsou přihlášeni do družiny.

  • Školní stravování bude v provozu (žáci vzdělávání prezenčním způsobem, kteří jsou přihlášeni ke stravování, jsou automaticky přihlášeni).

  • Sportovní činnosti (tělesná výchova) se v rámci provozu škol a školských zařízení mohou konat ve vnějších prostorech (venku).

 

                                                                                                                                                                Mgr. Kamil Bula

                                                                                                                                                                  ředitel školy