4. A

Mgr. Marie Ruszová Třídní učitel učitel

Informace k testování od 31. 1. 2022

Publikováno: 30.1.2022 Autor(ka): Veronika Sikorová

Vážení rodiče, 
i nadále pokračuje antigenní testování žáků 1x týdně.

Od 31. 1. 2022 jsou nově upravena pravidla pro testování žáků. Nově mají výjimku z testování všechny osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů. Pokud se žáka/žákyně tato výjimka týká, prosíme o doložení laboratorně potvrzeného onemocnění covid. 

Více informací naleznete v příloze.

                                                                                                                Mgr. Kamil Bula, ředitel školy