4. třída

Mgr. Kamila Szotkowská Třídní učitel učitel

Vyhodnocení dotazníku - Hodnocení distanční výuky

Publikováno: 24.11.2020 Autor(ka): Veronika Sikorová

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za vyplnění dotazníku a zpětnou vazbu.  Jsme rádi za Vaši spolupráci, názory a připomínky k distanční výuce. Na dotazník odpovědělo celkem 215 respondentů z celkového počtu 280. Toto číslo nás mile překvapilo.

Vyhodnocení otázek:

  • Pravidla on-line výuky: S aktuálními pravidly on-line výuky je seznámeno 99,5 % dotázaných.

 

  • Odevzdávání úkolů: 87,9 % nemá problémy s odevzdáváním úkolů. 12,1 % má nějaký problém s odevzdáváním úkolů, např. krátké termíny odevzdání, technické problémy (připojení, problémy se skenováním…), mnoho úkolů, nepřehledné zasílání úkolů.

  • Kamera, mikrofon: Z dotázaných respondentů je zřejmé, že mikrofon jako součást mobilu či počítače mají všichni a většina i kameru.
  • Distanční výuka: 82,7 % chce ponechat výuku beze změny. 17,3 % navrhuje nějaké změny - více online hodin na 1. stupni, přehlednější zadávání úkolů.

 

  • Připomínky, postřehy: Na závěr našeho dotazníku jsme Vás požádali o napsání připomínek a postřehů z Vašeho pohledu. Celkem jsme obdrželi 64 odpovědí. Tyto připomínky a postřehy zahrnovaly pochvaly, uznání, požadavky k realizaci distanční výuky.

 

Závěr:

Děkujeme za Vaši vstřícnost a ochotu při vyplňování dotazníku. Na základě Vaší zpětné vazby již byla distanční výuka upravena (přehlednější uspořádání předmětů na stránkách školy) a i nadále budeme na vaše podněty v příštím období reagovat – navýšení počtu on-line hodin na 1. stupni v případě příštího uzavírání škol.

Vážíme si Vaší spolupráce v tomto pro Vás i pro nás nelehkém období.

 

                                                                                                                                              Mgr. Kamil Bula

                                                                                                                                                ředitel školy