4. třída

Mgr. Kamila Szotkowská Třídní učitel učitel

Žáci se vrátí do škol 30. listopadu 2020

Publikováno: 23.11.2020 Autor(ka): Veronika Sikorová

Vážení rodiče, milí žáci,

od 30. listopadu 2020 do školy nastoupí:

  • všichni žáci 1. stupně, 
  • žáci devátých tříd,
  • žáci ostatních ročníků 2. stupně (rotační prezenční výuka – žáci se po týdnu budou střídat – jeden týden prezenčně a jeden týden distančně)

           6.A, 6.B, 7.A od 30. listopadu prezenčně a poté od 7. prosince distančně

           7.B, 8.A, 8.B od 30. listopadu distančně a poté od 7. prosince prezenčně 

Družina:

  • Školní družina bude v provozu (v jednom oddělení bude pouze maximálně jeden ročník – 1.A + 1.B, 2.A + 2.B. atd.).

Jídelna:

  • Školní stravování bude v provozu (žáci vzdělávání prezenčním způsobem jsou automaticky přihlášeni ke stravování).

Ostatní:

  • Žáci mají povinnost nosit roušky či jiné ochranné prostředky úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole a dodržovat zásady hygieny.
  • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Vždy po dohodě s pedagogickým pracovníkem.

Už se těšíme na návrat dětí do školy.

 

                                                                                                                                                                      Mgr. Kamil Bula

                                                                                                                                                                       ředitel školy