4. třída

Mgr. Kamila Szotkowská Třídní učitel učitel

Základní informace o změnách testování účinných od 3.1.2022

Publikováno: 31.12.2021 Autor(ka): Veronika Sikorová
  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,

  • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,

  • nově se testují i žáci, kteří ma jí dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělané nemoci
    (v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.).

Více informací naleznete zde

                                                                                Mgr. Kamil Bula, ředitel školy