5. A

Mgr. Marie Ruszová Třídní učitel učitel, vedoucí učitel ZŠ

Informace k provozu škol od 3. května 2021

Publikováno: 30.4.2021 Autor(ka): Veronika Sikorová

Vážení rodiče, milí žáci, 

od 3. května 2021 i nadále pokračují žáci 1. stupně v rotační výuce. Žáci malotřídní školy na Hrčavě se vzdělávají prezenčně. Žáci 2. stupně pokračují v distanční výuce. Provoz v MŠ zůstává nadále jako dosud.

Mění se frekvence preventivního antigenního testování se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově se bude provádět s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka ve škole v daném týdnu (pondělí). Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě nebo žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků/dětí pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

Více informací naleznete v příloze.

                                                                                                                      vedení školy