5. třída

Mgr. Eva Jouklová Třídní učitel učitel, speciální pedagog

Anglický jazyk- p. uč. Jouklová

Publikováno: 2.11.2020 Autor(ka): Eva Jouklová

Skupina p. uč. Jouklové

Anglický jazyk- p. uč. Jouklová

Datum: 3.5.2021

Dobrý den,

tento týden dodělejte cvičení ve workbooku, téma Where are you from?

 

Vypracujte:

1) Workbook

str. 47/cv.5, 6

str. 49/cv.9, 10

 

Termín odevzdání: pondělí 10. května 2021 ve škole

Eva Jouklová

 

Datum: 19.4.2021

Dobrý den,

tento týden budeme pokračovat v tématu Countries and nationalities.

 

Procvičujte v živých pracovních listech:

 

1. Země a přídavná jména

a) Poslouchej výslovnost a opakuj si nahlas

1) Vyber správné slovo

2) Napiš správné přídavné jméno

3) Podle vlajky napiš do vět správný stát

4) Poslechni si a zvol správné slovo

 

2. Countries and nationalities

 

Termín odevzdání: pátek 23.4.2021

Eva Jouklová

 

 

Datum: 6.4.2021

Dobrý den,

tento týden si zopakujeme slovní zásobu, téma Jaro.

 

1. Doplň správná slova do vět

I love spring

2. Najdi slova

Spring Wordsearch

3. Věci, které mohu dělat na jaře

Things I can do in spring

 

4. Zopakujte si slovíčka-zapište si do sešitu:

spring - (spring) - jaro

butterfly / butterflies - (batrflaj, batrflais)- motýl / motýli

sun- (san) - slunce

rain - (rejn)- déšť

rainbow - (rejnbou)- duha

grass - (gras)- tráva

bird - (birt) - pták

flower- (flaur) - květina

 

Termín odevzdání: středa 9.4.2021

Eva Jouklová

 

 

Datum: 29.3.2021

Dobrý den,

Tento týden se budeme věnovat tématu: Velikonoce.

 

1. Poslouchej, ukaž a zopakuj – předložky:

Easter activity

2. Easter game – Vyluštíš šifru?

Easter cryptogram

3. Můžeš si zazpívat Spring song - TADY

 

 

Termín odevzdání: středa 31.3.2021

Eva Jouklová

 

 

Datum: 22.3.2021

Dobrý den,

tento týden budeme pokračovat s otázkou Where is...?  (Kde je...?) a také v procvičování místních předložek.

1. Workbook

str. 43/cv. 9, 10 a str. 44/cv.11, 12

 

Pomoc s překladem vět str. 44/12 - nabízím v dobrovolné páteční hodině - přihlaste se na odkaz AJ 26.3. v 8:45

 

Termín odevzdání: pátek 19.3.2021

Eva Jouklová

 

 

Datum: 15.3.2021

Dobrý den,

tento týden budeme pokračovat s otázkou Where is...?  (Kde je...?) a také v procvičování místních předložek in, on, under.

Naučíme se i další předložky-zapište si do sešitu:

next to - (next tu)- vedle

opposite - (opozit) - naproti

between - (bitvín) -mezi

behind - (bihajnd) - za 

in front of (in front of)-před

 

Procvičujte v živých pracovních listech:

1. In, on, under

2. Map of the town

3. Bed room     (We can´t see the door - My nevidíme okno)

4. House        instrukce k pracovními listu House - 1) označ jen předměty, které jsou v místnosti. 2) Označ, zda je věta pravdivá (true), nebo nepravdivá (false). 3) Vyber správnou odpověď a přiřaď ji k otázce.

 

Termín odevzdání: pátek 19.3.2021

Eva Jouklová

 

 

Datum: 8.3.2021

Dobrý den,

tento týden budeme pracovat s otázkou Where is ..? - Kde je?

Nové učivo  procvičte ve workbooku na:

str. 40 / 1,2,   

str. 42/cv.7,8

 

 

Termín odevzdání: pátek 12.3.2021

Eva Jouklová

 

 

Datum: 22.2.2021

Dobrý den,

tento týden uzavřeme téma Colours

Vypracujte prosím ve workbooku:

str. 35: cv. 5 nakresli obrázky, cv. 6 Doplň do vět vhodná přídavná jména, cv. 7 Napiš alespoň 3 anglická slovíčka začínájící na písmeno O, R, A.....

str. 36: cv. 8 Odpověz na otázku What´s colour is your...?  U každého předmětu odpověz kladnou větou.

cv. 9 Zeptej se doma a kamarádů : "What´s your favourite colour?" ( What´s jor fejvrit kalr?) "Jaká je tvá oblíbená barva?" Odpovědi zapiš do tabulky.

 

Termín odevzdání: pátek 26.2.2021

Eva Jouklová

 

 

Datum: 15.2.2021

Tento týden budeme procvičovat barvy. Tvým úkolem bude nakreslit do sešitu obrázek na kterém bude:

Five flowers (red, blue, yellow, orange, purple)

Brown chocolate

Red love card

Eight red hearts

Black present

Blue and white cupid

 

Slovíčka si přeložíme a procvičíme na online hodině.

Najdeš všechna slovíčka v osmisměrce? 15.2. St Valentine

Barvičky procvič v živých pracovních listech:

Colours-listen and click

Colours - missing letters

 

Datum: 8.2.2021

Dobrý den,

tento týden nás čeká téma: What colour is it?  

Vypracujte prosím ve workbooku

str. 33: cv. 1 přepis slovíček, cv. 2 Vybarvi balónky a napiš dle vzoru

str. 34: cv. 3 Nakresli věci dle zadání a vybarvi je. U každého předmětu napiš kladnou větu a otázku dle vzoru.

cv. 4 Vybarvi duhu a slunce. Přečti si překlad písničky- soubor s názvem 8.2. Song Rainbow, v příští on line hodině s ní budeme pracovat.

 

Termín odevzdání: pátek 12.2.2021

Eva Jouklová

 

 

Datum: 1.2.2021

Dobrý den,

Tento týden budeme v online hodině číst článek The house. Poté si pracovní list s článkem společně přeložíme.

Po online hodině bude pracovní list ke stažení (1.2.english text house). Natrénujte si doma čtení, odpověz na otázky k textu. V příští online hodině budeme číst článek na známky.

Termín odevzdání: pátek 5.2.2021

Eva Jouklová

 

Datum: 25.1.2021

Dobrý den,

tento týden pokračujeme v lekci - Animals (zvířata)

1) Živý pracovní list Animal riddles- rozcvička pro Vás :-)

2) Živý pracovní list Animal world 

některá slovíčka připomínám a také vypisuji nová slovíčka:

I´m - Já jsem

I have- Já mám

I live- Já žiju

I give-Já dávám

dangerous-nebezpečný

lay eggs- snášet vejce

stiff- tuhý

back-záda

pouch-vak

thick-tlustý

meadow-louka

forest-les

river-řeka

fin/ fins - ploutev/ploutve

wings-křídla

trunk-chobot

patches-skvrny

furry- osrstněný, mající kožich

salmon-losos

triangular-trojúhelníkový

in each side-na každé straně

 

Pokud budete potřebovat využijte překladač

 

3) Dobrovolný úkol za koumáka - Vypracujte list s názvem 25.1. Do you know animals? (Znáte zvířata?)

 

Termín odevzdání: pátek 29.1.2021

Eva Jouklová

 

 

Datum: 18.1.2021

Dobrý den,

tento týden pokračujeme v lekci - Animals (zvířata)

1) Vypracujte list, se kterým jsme se seznámili v dnešní on-line hodině. Naleznete ho v příloze s názvem 18.1.Plan a trip (Plán výletu)

A) Complete Jim´s list (Dokonči Jimův seznam), doplň názvy zvířat

B) Mark the way he wants to go ( Zaznač cestu, po které Jim šel)

C)Practice reading the article ( Trénuj čtení článku) - popis zvířat 1-7

 

2) Workbook, page 31, whole page 

3) Dobrovolný úkol- Pracovní list s rébusy 18.1.Going to the ZOO (Jít do ZOO)

 

Termín odevzdání: pátek 22.1.2021

Eva Jouklová

 

 

Datum: 11.1.2021

Dobrý den,

tento týden začneme novou lekci - Animals (zvířata)
- Naučte se prosím slovíčka 5. lekce (učebnice str. 68 - lesson 5) 
- Workbook str. 29 - cv. 1 - opiš 1x anglicky + český překlad slovíčka
- Workbook str. 29, cv. 2 - Tvoř otázky a odpovědi podle uvedeného příkladu 
- Workbook str. 30, cv. 3 - Vytvoř věty podle uvedeného příkladu

 

Termín odevzdání: pátek 15.1.2021

Eva Jouklová

 

Eva Jouklová

Datum: 4.1.2021

Dobrý den,

tento týden nás čeká pohádka O smutné žábě (Fairytale Sad frog), se kterou jsme pracovali v on-line hodině.

Zadání je v příloze s názvem 4.1. Fairytale Sad frog

 

Termín odevzdání: pátek 8.1.2021

Eva Jouklová

 

 

Datum: 23.11.2020

Dobrý den,

tento týden se naučíme říct v čem jsme dobří.

Jsem dobrý v = I’m good at (čti: Ajm gud et)

Větu pak vytvoříme tak, že za at (et) doplníme sloveso nebo název činnosti. Věta bude vypadat takto:
I’m good at football ( Ajm gud et futbol) – Jsem dobrý ve fotbale.

 

Když budeme chtít říct, že v něčem nejsme dobří, řekneme I’m not good at. Věta pak bude vypadat takto:

I’m not good at swimming (Ajm not gud et swiming)

Učivo si vysvětlíme a procvičíme v online hodině. V příloze máte pracovní list – 23.11 – I’m good at

 

Termín odevzdání: v pondělí 30.11.2020 ve škole

 

Eva Jouklová

 

Datum: 16.11.2020

Dobrý den,

tento týden si ještě procvičíme otázku Who is this? (čti. Hů is dis?) = Kdo to je?

Na tuto otázku odpovídáme This is.. (dis is..) a doplníme jméno.

 

1. Pracovní list naleznete dole v příloze s názvem 16.11. Who is this

2. Workbook str. 18/3  - Otázka : Is this Ann? Je to Anička?  Odpověď: Yes, this is Ann./ No, this is Lucy.

 

Termín odevzdání: 20.11.2020

 

Angličtina-skupina p. uč. Jouklové
Pondělí, 16. listopadu
Týdně v pondělí
meet.google.com/oxx-aeua-eqx
 
 
Eva Jouklová
 
 

 

 

 

Datum: 9.11.2020

Po domluvě v on-line výuce zasílám odkaz na interaktivní nástěnku.

Budu se těšit na Vaše příspěvky. 

https://padlet.com/efkamosty/pvo6l0h45r06ggyt

 

Eva Jouklová

 

Odkaz na dnešní on-line výuku

Angličtina-skupina p. uč. Jouklové
Pondělí, 9. listopadu
Týdně v pondělí
meet.google.com/oxx-aeua-eqx
 
 
 

Dobrý den,

Tento týden si procvičíme otázku Who is this? (čti. Hů is dis?) = Kdo to je?

Na tuto otázku odpovídáme This is.. (dis is..) a doplníme jméno.

Příklad:

Who is this? This is Petra

Kdo to je? To je Petra

 

1. Procvičte si v živém pracovním listu Who is this? 

2. Zápis do sešitu a překlad vět -dole v příloze s názvem Who is this?

3. Workbook str. 15/7

 

Dále si procvičíme  He is (on je)  a She is (ona je)

He is nebo She is používáme když chceme říct, že on nebo ona je (vysoký, malý), nebo (je moje máma, bratr, sestra) nebo (je mu 10 let).

Např.
He is my brother (On je můj bratr)

He is tall (On je vysoký)

He is 10 (Je mu 10)

She is my mother (Ona je moje matka)

She is nice (Ona je milá, hodná)

She is 5 (Je jí 5)

 

Termín odevzdání: pátek 13.11.2020

 

Datum: 2.11.2020

Dobrý den,

navazuji na naši dnešní on-line hodinu a zasílám úkol do angličtiny pro tento týden, téma: kladné věty I am, You are, He/She is. Tvorba otázek  Are you ...?, Is he/she ...?

1. Pracovní sešit - str. 19/4 - Vytvoř otázky a odpověz na ně. 

2. Pracovní sešit - str. 19/5 - Kdo je kdo? Doplň jméno k obrázku

3. Pracovní sešit - str. 20/6 - Doplň správně am, are, nebo is

Dobrovolný úkol:  Pracovní sešit - str. 20/7 - Jedno slovo v řádku je špatně. Najdeš ho? Označ ho.

 

Kladné věty

I am Lily- Já jsem Lily

You are Lily - Ty jsi Lily

He is Ben - On je Ben

She is Lily -Ona je Lily

 

Otázky 

Am I happy? - Jsem šťastný?

Are you happy? - Jsi šťastný?

Is he happy? - Je (on) štastný?

Is she happy? - Je (ona) šťastná?


Po vypracování, prosím, vyfoťte na mobil, nebo naskenujte a zašlete mi na email eva.jouklova@zsmostyujablunkova.cz

Termín odevzdání: pátek 6.11.2020

___________________________________________________

 

Dnes 2.11.2020 v 11hod vysíláme angličtinu on-line

Angličtina-skupina p. uč. Jouklové
2. listopadu 2020, 11:00PM – 3. listopadu 2020, 11:45AM
meet.google.com/oxx-aeua-eqx
 
 
Popis:Připojte se prosím aspoň 5 minut předem. Mějte nachystanou učebnici, pracovní sešit a sešit do AJ.
Těším se Eva Jouklová
 
 

Datum: 19.10.2020

Dobrý den,
v příloze najdete DÚ do angličtiny, téma: My (moje), your (tvoje).

Dokument si klidně vytiskněte, vystřihněte si obrázky a nalepte do sešitu k větám.

Termín odevzdání: pátek 23.10.2020, prosím vypracovaný úkol vyfoťte a zašlete přes Komens, nebo email eva.jouklova@zsmostyujablunkova.cz

Děkuji Jouklová​