5. B

Mgr. Markéta Maroszová, PhD. Třídní učitel učitel

Informace k zahájení školního roku 2023/2024

Publikováno: 30.8.2023 Autor(ka): Veronika Sikorová

Vážení rodiče, milí žáci, 

dovolte mi, abych Vás srdečně pozdravil na začátek školního roku 2023/2024 a informoval Vás o provozu základní školy od 4. září 2023.

Slavnostní zahájení:

Žáci 1. tříd

Zahájení školního roku 2023/2024 pro žáky 1. tříd a jejich zákonné zástupce proběhne 4. 9. 2023 v kmenových třídách v 8:00 hod. Žáci a zákonní zástupci vstupují do budovy vchodem pro 1. stupeň. Tento den si žáci s sebou neberou žádné pomůcky ani přezůvky. Pravděpodobné ukončení v 9:00 hodin.

Žáci 2. tříd až 9. tříd 

Žáci 2. až 9. tříd zahájí nový školní rok 2022/2023 4. 9. 2023 v 8:00 hod. v respiriu 1. stupně v budově základní školy. Žáci vstupují do budovy vchodem pro 1. stupeň. Tento den si žáci s sebou neberou žádné pomůcky ani přezůvky. Pravděpodobné ukončení v 9:00 hodin.

Žákům budou poskytnuty informace o dalším průběhu a organizaci školního roku a provozu základní školy, školní družiny, školní jídelny. Informace o organizaci a průběhu školního roku prosím sledujte na webových stránkách školy.

Organizace výuky pro začátek školního roku 2023/2024:

4. září:
Zahájení školního roku pro všechny ročníky končí cca v 9:00 hod. 

5. září:
Vyučování končí podle harmonogramu. Školní jídelna začne vařit pro přihlášené žáky ve školním roce 2023/24 od 5. září (úterý) 2023. Provoz školní družiny bude zahájen 5. 9. 2023. Provoz ranní družiny bude zahájen taktéž 5. 9. 2023 i pro nepřihlášené žáky.

1.A, 1.B – 9:30
2.A, 2.B – 11:00
3. A, 3.B, 4. třída – 11:10
5.A, 5.B – 11:20
6.A, 6.B, 7. třída - 11:30
8.A, 8.B – 11:40
9.A, 9.B – 11:50         

6. září:
Vyučování končí podle harmonogramu. 

1.A, 1.B – 9:30
2.A, 2.B – 11:00
3. A, 3.B, 4. třída – 11:10
5.A, 5.B – 11:20
6.A, 6.B, 7. třída - 11:30
8.A, 8.B – 11:40
9.A, 9.B – 11:50         

Od 7. září bude výuka probíhat dle platného rozvrhu hodin pro školní rok 2023/2024 v plném rozsahu.

Děkuji Vám za spolupráci.    

                                                                                                                      Mgr. Kamil Bula 
                                                                                                                          ředitel školy