7. A

Mgr. Iveta Janiková Třídní učitel učitel

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Publikováno: 26.8.2020 Autor(ka): Veronika Sikorová
Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

slavnostní zahájení první den vyučování ve školním roce 2020/2021 bude pro žáky 1. tříd a jejich zákonné zástupce (zákonní zástupci musí mít roušku) ve „staré škole“ dne 1. 9. 2020 v 8 hodin.

Slavnostní zahájení pro žáky 2. tříd (bez přítomnosti rodičů) bude ve školní jídelně taktéž 1. 9. 2020 v 8 hodin.

Pro žáky 3. tříd až 9. tříd (bez přítomnosti rodičů) proběhne slavnostní zahájení v budově „nové školy“ v kmenových třídách taktéž 1. 9. 2020 v 8 hodin.

Žákům budou poskytnuty informace o dalším průběhu a organizaci školního roku a provozu základní školy, školní družiny, školní jídelny. Informace o organizaci a průběhu školního roku prosím sledujte na webových stránkách školy.

Z důvodu rekonstrukce bude vyučování žáků 1. a 2. ročníku ve školním roce 2020/2021 zatím probíhat „ve staré škole“, pro ostatní žáky 3. až 9. ročníku v budově nové školy v části pro 2. stupeň.

Provoz školní družiny v Mostech u Jablunkova bude zajištěn od 2. 9. 2020 pro žáky prvního stupně.

Provoz školní jídelny začne pro žáky od 2. 9. 2020. Více informací o stravování naleznete na stránkách Jídelna. 

O provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 budete informováni na webových stránkách školy.

 

                                                                                                                                                                                                       Vedení školy