7. A

Informace pro rodiče o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke COVID – 19 od 9. října

Publikováno: 9.10.2020 Autor(ka): Veronika Sikorová
 • Pro mateřské školy, 1. stupeň základní školy, školní družiny se stávající režim nemění.

 • U 2.stupně základních škol se zavádí střídavá výuka po třídách (do budovy školy dochází prezenčně vždy polovina žáků dle tříd. Třídy se nedělí.

 • Rozdělení docházky jednotlivých tříd na 2. stupni

12. - 16. října 2020

Výuka ve škole

Výuka distančně

6.A

8.A

6.B

8.B

7.A

9

7.B

 

       

19. - 23. října 2020

Výuka ve škole

Výuka distančně

8.A

6.A

8.B

6.B

9

7.A

 

7.B

       

 

 • Od října do 25. října (včetně) se zakazuje výuka plavání.

 • Školní jídelna

Školní stravování nebude přerušeno.

Odhlášeni ze stravování budou žáci, kteří se distančně vzdělávají.

Zároveň školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat při respektování těchto požadavků:

 • Zákonný zástupce distančně vzdělávaného žáka telefonicky informuje vedoucí kuchyně o odběru stravy na tel. 778168209 den předem.
 • Čistý, vysušený a označený (jméno žáka, třída) jídlonosič musí být doručen na předem určené místo do 9:15 daný den.
 • Do budovy školy, jídelny je zákaz vstupu. Manipulace s jídlonosičem proběhne na určeném místě v suterénu jídelny.
 • Odběr naplněných jídlonosičů bude probíhat v době od 11:00 do 13:30.

  26. říjen a 27. říjen 2020
  budou vyhlášeny dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října.
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                       Vedení školy