7. A

Logická olympiáda

Publikováno: 25.9.2020 Autor(ka): Pavel Kantor

Vážení rodiče,

 

i v letošním školním roce se žáci naší školy zúčastní matematické soutěže Logická olympiáda. Pro účast v soutěži je nutné se opět registrovat. Registrace z minulých let jsou neplatné. Registraci žáků provede pan učitel Pavel Kantor.

K registraci žáků potřebujeme, abyste vyplnili formulář, který obdržel každý žák školy (zároveň je součástí přílohy na této webové stránce). Tento formulář je nutné odevzdat buď v papírové podobě či elektronicky p. učiteli Pavlu Kantorovi do 30. 9. 2020. Elektronicky můžete vyplněný formulář zaslat na e-mailovou adresu pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz.

Důležité upozornění: Pokud budete do soutěže přihlašovat více dětí, musí mít každé dítě jiný přihlašovací e-mail!

 

Po registraci žáků do soutěže přijdou na e-mailovou adresu zákonného zástupce žáků mladších 15 let dva e-maily. První s potvrzenou registrací a přihlašovacím heslem a druhý se souhlasem s použitím osobních údajů.

Aby se žák mohl soutěže zúčastnit, je nutné, aby zákonný zástupce žáka souhlasil s použitím osobních údajů kliknutím na link uvedený v e-mailu.

Pro ulehčení přihlašování do soutěže bych vás chtěl požádat o přeposlání e-mailu s přihlašovacím heslem na e-mailovou adresu pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz. Zejména u mladších žáků tím předejdeme komplikacím s přihlašováním.

 

Děkuji vám za spolupráci a v případě potřeby odpovím na vaše dotazy.

 

                                                                                                                                                             Bc. Pavel Kantor

Soubory ke stažení