7. A

Mgr. Iveta Janiková Třídní učitel učitel

Němčina 7. AB

Publikováno: 23.11.2020 Autor(ka): Janika Bartečková

23. 11. 

Němčina 7. AB

23. 11.

Milí žáci,

tento týden si zopakujete podle sešitu a učebnice mCourser Mein Profil viz lekce 1.1, naučíte se počítat do 20 a od 20 po desítkách do 100.

V učebnici najdete cvičení k opakování níže uvedených témat (vše si ukážeme znovu v online hodině v pondělí i ve středu).

 

Lektion

 

1.1 Mein Profil

  • pozdravit 
  • rozloučit se 
  • zeptat se na jméno 
  • představit sebe i někoho jiného 
  • zeptat se na to, odkud dotyčný pochází, na bydliště, na to, kde právě je, a na věk 
  • hláskovat jména 
  • počítat do 20

Do sešitu si zapište nová slovíčka:

13 drei + zehn

14 vier + zehn

15 fünf + zehn                                  

16 sechs + zehn          

17 sieben + zehn                                                                                                                                                                               

18 acht + zehn                                                                                                                                                                                           

19 neun + zehn                         

13 = 3    10   dreizehn

14 = 4    10   vierzehn

15 = 5    10   fünfzehn

16 = 6    10   sech/zehn

17 = 7    10   sieb/zehn

18 = 8    10   achtzehn

19 = 9    10 neunzehn

20 zwanzig [cvancich]

30 dreissig [drajsich]

4+ zig [cik] = 40 vierzig [fírcik]

5+ zig = fünfzig [fynfcik]

6+ zig = 60 sechzig [zechcik]

7 +zig = 70 siebzig [zíbcik]

8+ zig = 80 achtzig [achtcik]

9+ zig = 90 neunzig [nojncik]

100 ein hundert [ ajn hundert]

Cvičení k číslovkám najdete na str. 18 cv. 14

Die Zahlen von 13 bis 20. Hör zu und ergänze. https://www.mcourser.cz/lesson/view/4922271549358080/next/~courses~5668432456450048

Procvičujte, po návratu do školy si napíšeme kontrolní test. ;-)

 

Přeji vám hezký týden. Janika Bartečková

 

 

16. 11.

Guten Tag liebe Schüler!

Tento týden se zaměříme na číslovky. V učebnici na str. 17 najdete cv. 12, v el. učebnici mCourser máte možnost poslechu, tak ji určitě využijte a slovíčka si tam hezky procvičte. Stejně jako minulý týden si pak do sešitu zapíšete číslovky od 0-12 i se správnou výslovností, kterou najdete níže.* Pokud někomu poslech v učebnici nefunguje, nechť mě ihned kontaktuje.

Jak jsem zjistila dnes na on-line hodině, je stále nutné si připomínat abecedu viz str. 21 cv. 22 poslech a osvojovat si výslovnost, zvláště pak u písmen v[fau] z[cet]  a umlaut ä[e] o umlaut ö[oe] hluboké hrdelní a  u umlaut ü[y] viz učebnice str. 22, cv. 25 poslech

V sešitové učebnici najdete na str. 24 a 25 slovník, projděte si postupně slovíčka a tužkou si zatrhněte ta, kterým rozumíte, slovíčka, která jsou pro vás cizí si zakroužkujte, postupně se je musíte naučit. Samozřejmě se s některými teprve budete potýkat.

KDO MI DOPOSUD NEODEVZDAL DOMÁCÍ ÚKOL, NECHŤ TAK UČINÍ DO STŘEDY, POTÉ UŽ BUDU PRÁCI HODNOTIT JAKO NEODEVZDANOU ODPOVÍDAJÍCÍ STUPNI 5.

*0 – null [nul]
1 – eins [ajncs] – erste (první)
2 – zwei [cvaj] – zweite [cvajte] (druhý)
3 – drei [draj] – dritte (třetí)
4 – vier [fír] – vierte [fírte] (čtvrtý)
5 – fünf [fynf] – fünfte [fynfte] (pátý)
6 – sechs [zechs] – sechste [zechste] (šestý)
7 – sieben [zíbn] – siebente [zíbte] (sedmý)
8 – acht[acht] – achte (osmý)
9 – neun [nojn] – neunte [nojnte] (devátý)
10 – zehn [cén] – zehnte [cénte] (desátý)
11 – elf [elf] – elfte (jedenáctý)
12 – zwölf [cvelf] – zwölfte [cvelfte] (dvanáctý)

Těším se na vás na příští on-line hodině ve středu.

S pozdravem J. Bartečková

 

 

 

9.11.

 

Dobrý den,

máme tady nový týden a pokračujeme v úkolech na dálku.

Stále platí pro všechny opakování a zdokonalování se ve větách, které jste měli zadané minulý týden, viz níže!

Na online hodině jsme si řekli, že se máte učit barvy pomocí písně Grün, grün, grün [grýn]* v příloze najdete text, se kterým budete pracovat.

1) Podtrhněte v textu barevně slovo, o kterém se v dané sloce právě zpívá např. grün - zeleně, rot - červeně atd.

2) Zakroužkujte správnou barvou slovo, které zmiňuje povolání např. Jäger [jéger] - myslivec,

Matrose [matróze] - námořník atd.

3) Postavy z písničky namalujte přímo k textu.

 * https://www.youtube.com/watch?v=6wNgZq9vBTc

Všichni by měli umět tato slovíčka:

blau, rot, schwarz [švarc], weiß [vajs], grün [grýn], bunt

v písní nezazní ostatní barvy jako jsou:

gelb - žlutá,

lila nebo violet - fialová

braun - hnědá

grau - šedá

beige[bajge] béžová

orange [oranž]

rosa [róza] - růžová

gold - zlatá

silbern - stříbrná

a také dunkel - tmavá a hell - světlá

Do sešitu si nakreslete barevné obrázky, stačí nějaký tvar, kruh nebo čtverec to je jedno, ale aby byl barevný se správným slůvkem.

Ve středu budu opět prověřovat, jak jste si s úkolem poradili. https://meet.google.com/zer-nvby-xws

 

 

2.11.

 

Dobrý den milí žáci,

zdravím Vás po delší odmlce a je mi velice líto, že opět jen na dálku. :-( Jak ráda bych vás viděla všechny ve škole.

Vím, že ani vy z toho nemáte radost a chtěli byste být raději s kamarády, bohužel to zatím nejde.

Zůstaňme však optimisté a věřme, že se vše brzy v dobré obrátí!

Zůstaňte i nadále pilní, stali se z vás "dospělí studenti", jste snad první v historii, kdo se učí tímto způsobem v různých podmínkách a je to velmi náročné pro nás pro všechny.

Věřím, že s dobrou vůlí to všichni zvládneme. ;-)

V rozvrhu máte plánované online hodiny, hodina němčiny bude každou středu ráno v 7.55, tak jak jsme zvyklí ze školy.

NASTAVTE SI KŘESTNÍ JMÉNO A PŘÍJMENÍ, ABYCH VĚDĚLA, KDO JE NA ONLINE LEKCI PŘÍTOMEN!

Stejně tak u e-mailových adres, pokud ještě někdo používá jinou adresu než s vlastním jménem, prosím o změnu nebo doplnění informace vlastním jménem.

Úkoly odesílány e-mailem musí být řádně označeny. VYPLŇUJTE KOLONKU PŘEDMĚT a POJMENUJTE PŘÍLOHU, kterou odesíláte, v opačném případě, budu úkoly vracet zpět adresátovi.

Na tuto středu si prosím připravte zpaměti odpovědi na úvodní otázky, ve středu vám pak zadám úkol na příští pondělí.

Úkol středa:

Wer bist du? Ich bin Anna.

Wer ist das? Das ist Udo.

Wie heisst du? [Ví hajst du?] Ich heisse Ina. [Ich hajse Ina.]

Wie heisst er/sie/es? Er heisst Jörg. / Sie heisst [Zí hajst] Tina. / Es heisst Matheo.

Wo wohnst du? [Vo vónst du?] Ich wohne [vóne] in Mosty u Jablunkova.

Wo wohnt er/sie/es? Er/ Sie/[Zí vónt]g Es wohnt in Třinec.      

Woher kommst du? Ich komme aus Tschechien. [Čechien]

Woher kommt es? Es kommt aus Deutschland. [Dojčlant]

Wie geht´s? [Ví géts?] Danke, es geht [gét] gut / sehr [zér] gut / schlecht [šlecht] / sehr schlecht [zér šlecht] geht so [gét zo] / so lala [zo lala]

 

S chutí do toho a půl je hotovo. :-)

Ich freue [froje] mich an euch [ojch] am Mittwoch! - Těším se na vás ve středu! J. Bartečková

meet.google.com/ndn-njvc-mtc

(Tuto informaci dostali všichni žáci rovněž na svou e-mailovou adresu.)

STŘEDA 4. 11. doplnění úkolu po konzultaci na online hodině.

Guten Tag,
 
k úkolům, které máte přidávám tuto píseň,* 
nejprve si ji aspoň 3x poslechněte, všímejte si výslovnosti.
Text je přímo ve videu, můžete se začít učit.
Kdo zapomněl, nebo ještě neumí odpovědět na 4 zákl. otázky, urychleně se doučí!
 
Bis bald in der Schule! J. Bartečková
 

* https://www.youtube.com/watch?v=6wNgZq9vBTc

 

 

 

 

Hallo Schüler!

Vzhledem k tomu, že pokračujeme v distančním vzdělávání, proběhne zítra v 10h online hodina,

na které si vysvětlíme další postup a práci s elektronickou učebnicí a sešitem. Můžete se mě na cokoliv zeptat,

poradit se. 

PŘIPRAVTE SI PŘEDEM PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE.  Přihlásit se můžete zde: meet.google.com/vrb-padm-yak

Pokud by se stalo, že přihlášení nebude fungovat, požádejte o vstup e-mailem na mé adrese, také je možné,

že budete pro tyto účely potřebovat e-mail na google účtu.

 

Upozorňuji všechny žáky, že distanční výuka je ze zákona povinná a rodiči neomluvená nepřítomnost žáka na online hodině,

či neplnění úkolů, bude zapsáno stejně jako neomluvená nepřítomnost ve škole.

Děkuji za pochopení. 

Janika Bartečková

 

 

 

Dobrý den milí žáci, (Guten Tag liebe Schüler)

mám radost ( ich freue mich), že někteří z vás už dali o sobě vědět a poslali mi zprávu ohledně fungování elektronické učebnice.

Budeme ji nyní využívat zejména k poslechům.

V rámci opakování začneme pěkně od začátku 0 lekcí a správným přiřazováním slov.

Pokračovat budete na str. 9/nejprve cv.3. procvičováním výslovnosti a pak cv. 5. poslechnete si ukázky z různých jazyků

a vyberete tu, která je německy. 

Na str. 11 ve cv. 7 si zopakujte všechna známá slovíčka.

Str. 14/cv.1 - str. 15/ cv. 4 připomene pozdravy

U str. 21/ cv. 22 si odpočinete při poslechu ABC rapu

Na závěr si zopakujete hláskování str. 22/ cv. 23 a 24 a zopakujte si větu tázací Jak se jmenuješ?

Cvičení udělejte čím nejdříve v pondělí zadám nové úkoly a přidám i malý testík.

Mějte se hezky, myslím na Vás. ;-) J. Bartečková

Soubory ke stažení