7. A

Oznámení pro rodiče

Publikováno: 5.10.2020 Autor(ka): Veronika Sikorová

Vážení rodiče,

v návaznosti na Nařízení mimořádného opatření dochází ve vzdělávání od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 k těmto změnám:

  • Ruší výuka všech zájmových útvarů a kroužků.
  • Ruší se výuka náboženství na 2. stupni.
  • Hodiny tělesné výchovy na I. stupni budou probíhat jako dosud.
    Na II. stupni nejsou povoleny sportovní činnosti uvnitř ani venku, výuka však nebude zrušena, žáci budou mít v rámci TV vycházky do okolí školy (nutnost vhodného oblečení a obuvi).
  • Na obou stupních ZŠ je zakázán zpěv, v hodinách hudební výchovy se žáci budou věnovat učivu spojenému s hudbou.

                                                                                                                                                                                      Vedení školy