9. B - Ukončena 2022

Janika Bartečková
Mgr. Janika Bartečková Třídní učitel učitel

Informace k testování 22. 11. a 29. 11. 2021

Publikováno: 19.11.2021 Autor(ka): Veronika Sikorová

Preventivní screeningové testování antigenními testy bude probíhat v těchto dnech:

Pondělí 22. listopadu 2021 v kmenových třídách v 7:55.

Pondělí 29. listopadu 2021 v kmenových třídách v 7:55.

Žáci, kteří v tyto dny navštěvují ranní školní družinu, mají povinnost mít nasazenou rouškou či respirátor do doby testování.

Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testovat se nemusí:
      osoby s ukončeným očkováním (14 dnů po plně dokončeném očkování)
      s potvrzením o prodělané nemoci (180 dní)
      prokázaným negativním výsledkem testu z odběrových míst (72hodin PCR/ 24hodin AG).

Žáci, kteří neabsolvují povinné antigenní testování z rozhodnutí zákonného zástupce žáka:
Zákonný zástupce, který nechce, aby jeho dítě absolvovalo povinné antigenní testování, musí tuto skutečnost uvést písemně s podpisem zákonného zástupce žáka. Písemné a Vámi podepsané vyjádření předá žák třídnímu učiteli.
Pokud se žák screeningovému testování nepodrobíbude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení atd).

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. 

Žákovi, který se nebude testovat a odmítne nosit ochranný prostředek dýchacích cest, škola neumožní osobní přítomnost na vzdělávání.

Výjimku pro nošení ochrany dýchacích cest:
Mají pouze žáci s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu nebo děti a žáci s lékařským potvrzením o zdravotním stavu, který jim neumožňuje nosit konkrétně respirátor nebo jakoukoliv ochranu dýchacích cest. 

Jaký je postup v případě pozitivního výsledku testu ve škole? 
V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti.  Škola kontaktuje zákonného zástupce. Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce je povinen informovat o pozitivním testu praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.  

Pokud rodiče nebudou chtít, aby se žáci testovali stěrem z nosu, ale přinesou si test ze slin:
Pokud je daný antigenní test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku do 30.6.2021 (viz ZDE ), může být ze strany školy akceptován.

 

                                                                                                Mgr. Kamil Bula 
                                                                                                ředitel školy