9. B - Ukončena 2022

Informace k testování

Publikováno: 5.11.2021 Autor(ka): Veronika Sikorová

Preventivní screeningové testování antigenními testy bude probíhat v těchto dnech:

Pondělí 8. listopadu 2021 v kmenových třídách v 7:55.

Pondělí 15. listopadu 2021 v kmenových třídách v 7:55.

Žáci, kteří v tyto dny navštěvují ranní školní družinu, mají povinnost mít nasazenou rouškou či respirátor do doby testování.

Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testovat se nemusí:
      osoby s ukončeným očkováním (14 dnů po plně dokončeném očkování)
      s potvrzením o prodělané nemoci (180 dní)
      prokázaným negativním výsledkem testu z odběrových míst (72hodin PCR/ 24hodin AG).

Žáci, kteří neabsolvují povinné antigenní testování z rozhodnutí zákonného zástupce žáka:
Zákonný zástupce, který nechce, aby jeho dítě absolvovalo povinné antigenní testování, musí tuto skutečnost uvést písemně s podpisem zákonného zástupce žáka. Písemné a Vámi podepsané vyjádření předá žák třídnímu učiteli.
Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení atd).

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. 

Žákovi, který se nebude testovat a odmítne nosit ochranný prostředek dýchacích cest, škola neumožní osobní přítomnost na vzdělávání.

Výjimku pro nošení ochrany dýchacích cest:
Mají pouze žáci s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu nebo děti a žáci s lékařským potvrzením o zdravotním stavu, který jim neumožňuje nosit konkrétně respirátor nebo jakoukoliv ochranu dýchacích cest. 

Jaký je postup v případě pozitivního výsledku testu ve škole? 
V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti.  Škola kontaktuje zákonného zástupce. Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce je povinen informovat o pozitivním testu praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.  

Pokud rodiče nebudou chtít, aby se žáci testovali stěrem z nosu, ale přinesou si test ze slin:
Pokud je daný antigenní test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku do 30.6.2021 (viz ZDE ), může být ze strany školy akceptován.

Více informací naleznete ZDE

                                                                                                Mgr. Kamil Bula 
                                                                                                ředitel školy