9. B

Mgr. Pavla Podeszwová Třídní učitel učitel

Exkurze v Třineckých železárnách, a.s.

Publikováno: 4.11.2022 Autor(ka): Iveta Janiková

 

WERK na vlastní oči

               Dne 2.11.2022 se uskutečnila exkurze žáků devátých ročníků v Třineckých železárnách, a.s.

Žáci tak měli možnost projít částí areálu železáren, zhlédnout výrobu železa a oceli a její zpracování.

Zde si můžete přečíst jejich dojmy, zážitky a postřehy :

Všude bylo prašno a někde i velmi horko.

Procházeli jsme jednotlivými částmi železáren.

Stáli jsme jen pár metrů od horkého, roztaveného železa.

Z výšky jsme nahlédli do jednotlivých výroben a provozů.

Nejvíce se mi líbila kroková pec, ve které se tvarovaly kolejnice.

Vysoké pece jsme si prohlédli jen zvenčí.

Po areálu jezdily vlaky a kamiony.

Také se mi velmi líbil jeřáb, který přesouval železné válce.

Překvapila mě velikost a rozloha skladů a výroben.

Průvodce nás vedl po můstcích nad kyslíkovou konvertorovou ocelárnou.

Doufám, že se do železáren ještě někdy dostanu.

 

Mrzelo mě, že jsme nemohli navštívit vysoké pece.

Měli jsme super průvodce.

Navštívili jsme KKO, kde se ve velkých pánvích roztápěla ocel.

Hodně se tam prášilo.

Všude bylo hodně teplo.

Viděli jsme, jak stlačovali ocel.

Měli jenom jeden funkční záchod, což nás velice rozzlobilo.

Viděli jsme výrobu železnic od samého začátku, od roztavení oceli až po tvarování trati.

Obdivuji pracovníky Třineckých železáren, jak pracují ve ztížených podmínkách.

Exkurze byla velice naučná, ale pracovat bych tam nechtěla.

 

                                                                                                                  Žáci 9.ročníku