Základní informace

Základní informace

Jsme mateřská škola, která má tři odloučená pracoviště: Dolní, Střed a Šance. Od 1. září 2019 se stala mateřská škola součástí Základní školy a mateřské školy Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace. Zřizovatelem je Obec Mosty u Jablunkova.

Naše škola je blízká přírodě, věnujeme pozornost environmentální výuce, jsme zaměřeni na polytechnickou výchovu dětí a na osobnostně sociální výchovu dětí.

Mateřská škola v Dolních Mostech, odloučené pracoviště 388 se nachází nejblíže městu Jablunkov (asi 4 km). Tato mateřská škola byla založena dne 1.9.1946 v soukromé budově, procházela různými organizačními změnami (polská mateřská škola, logopedická třída, česko-polská třída, mnoho let jednotřídní MŠ) až do současnosti, kdy od 1.9.2019 jsou v budově dvě třídy mateřské školy. Součástí školy je školní jídelna, která vaří také pro cizí strávníky.

U budovy je zahrada, která byla spolufinancována z prostředků obecního úřadu a státního fondu životního prostředí a od května 2016 je využívána pro enviromentální výchovu dětí.