Jídelna

Základní informace

MŠ STŘED

Školní stravování zabezpečuje školní jídelna v provozovně, která je součástí MŠ. V naší jídelně věnujeme velkou pozornost dětem, které jsou vedeny k samostatnosti při stravování, k odpovídajícím společenským návykům a ke konzumaci zdravých potravin. Zároveň je respektováno jejich osobní tempo při jídle, množství jídla, které děti sní a případná nechuť ke konzumaci některých potravin.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Vymezení činnosti – Školní jídelna MŠ Střed poskytuje stravovací služby

 • dětem MŠ - třída U VEVERKY, U KTREČKA, U MYŠKY,
 • dětem MŠ - PRZEDSZKOLE,
 • závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace,
 • závodní stravování zaměstnancům jiných školských zařízení v rámci doplňkové stravy a
 • v rámci hostinské činnosti poskytuje stravovací služby jiným fyzickým osobám.

Stravování je poskytováno v souladu se zákonem č. 561/2004 sb. školský zákon, č. 107/2005 sb.          o školním stravování, č. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví, č. 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, č. 84/2005 o nákladech na závodní stravování a jejích úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávními celky, a č. 250/2000 sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Provoz zajišťují kuchařky - Renata Kadlubiecová, Alena Mikulková, Monika Mitrengová

                            provozní  -  Šárka Bojková                                                                                                                       

 

 1. ORGANIZACE PROVOZU

Provozní doba ve školní jídelně je stanovena na dobu od 6:20 – 14:50 hod.

                                                                                                            

 1. PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ STRAVOVÁNÍ
 • Každý nový strávník je povinen vyplnit „Přihlášku ke stravování“, přihláška je k dispozici v jídelně nebo na stránkách školy, vyplněnou vrátí do jídelny.
 • Děti jsou přijímány k celodenní stravě /přesnídávka, oběd, svačina/

nebo polodenní stravě /přesnídávka, oběd/, po domluvě s rodiči.

 • Obědy se odhlašují do 8:00 hod. na daný den telefonicky na čísle 725 790 975, osobně v jídelně nebo u paní učitelky.

 

 1. ZPŮSOB PLATBY STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO
 • Bezhotovostní styk – souhlas k inkasu z běžného účtu. „Formulář bezhotovostní styk“ je k dispozici v jídelně nebo na stránkách školy. Strávníci platící inkasem jsou povinni zajistit na svém účtu dostatečné množství finančních prostředků. Platba probíhá vždy od 12. – 15. dne v měsíci.
 • Hotově se stravné platí každý druhý čtvrtek v měsíci u provozní ŠJ a školné u paní učitelky. V případě nezaplacení nebo nestáhnutého inkasa budete informování telefonicky nebo osobně. V případě opakovaného nezaplacení může být dítě vyloučeno ze stravování.

 

 1. ÚPLATA ZA STRAVOVÁNÍ A ŠKOLNÉ
 • Školní jídelna zajišťuje stravu pouze v době pobytu dítěte ve škole. Za pobyt ve škole se myslí i první den nemoci a rodič si může odnést jídlo v jídlonosiči.

Cena stravného:

                                          celodenní      3 - 6 let   32,- Kč

                                          polodenní     3 - 6 let   26,- Kč  

                                          celodenní    7 - 10 let   33,- Kč

                                          polodenní   7 - 10 let   27,- Kč

                                          zaměstnanci                 30,- Kč

                                          cizí strávník                   65,- Kč

 

 Cena školného:             200,- Kč  /školní rok/

                               

 1. VÝDEJ STRAVY
 • Výdej UMYŠKY

                                         přesnídávka    8:10 hod.

                                         oběd               11:10 hod.

                                         svačina           14:10 hod.

 • Výdej UKRTEČKA, U VEVERKY, PRZEDSZKOLE

                                        přesnídávka     8:20 hod.

                                        oběd                11:20 hod.

                                        svačina            14:20 hod.

 • Výdej jídlonosičů        10:45 – 11:15 hod.