U Myšky

Distanční výuka pro předškoláky

Publikováno: 7.3.2021 Autor(ka): Ivona Kufová

POVÍDÁNÍ O JARU

Milé děti, dospěláci Vám určitě už řekli, že se nějaký čas ve školce neuvidíme. Připravili jsme pro Vás úkoly, které si postupně splníte. Až budete mít vše splněné, znamená to, že se opět uvidíme ve školce.

Distanční výuka pro předškoláky

Motivační Video – povídání: Povídání o jaru

 1. Nakresli si obrázek O JARU
 • Kreslení (malování): dítě si procvičuje správné držení kreslícího náčiní (pastelky, štětec), vyjádřit se pomocí kresby (malby), zachycovat skutečnosti pomocí výtvarných technik.
 • Grafomotorika – potrénuj kolmé čáry-PLOT – na zahradě je třeba po zimě opravit plot.

 

 1. Procvič si také svou hlavičku.
 • Spočítej a vybarvi správný počet květin, předmětů
 • Zkus vyjmenovat a vybarvit znaky jara & zimy

 

 1. Zazpívejte si písničku
 • Kdykoliv během dne,zpívejte si pro radost.

 

 1. Pohraj si s básničkou
 • Rýmy: dítě pozná slova, která se rýmují, tvoří vlastní rýmy (možnost činnost rozšířit o tvorbu dalších rýmu)
 • Poznáš písmenko na začátku slova, slova vytleskej

 

 1. Nezapomeň na pohyb.
 • Přiřaď obrázky a zacvič si.
 • Jarní procházka zkus najít venku vše co vidíš na obrázku, své objevy si zaznamenej. 

 

 1. Společně s dospěláky si povykládejte, co všechno o jaru víte, které květinky znáte, které máte na zahrádce nebo jste je viděli v přírodě procházce
 • Popis obrázku, který dítě nakreslilo: dítě si procvičuje správnou výslovnost, ovládat dech, tempo řeči. Dítě vyjadřuje své myšlenky zachycené svou kresbou (malbou). Dítě popisuje skutečnost, procvičuje si počty, dítě si procvičuje vyjadřovat se v gramaticky správných větách, popř. odpovídat na položené otázky.
 • Prezentace: Dítě se učí překonat svůj případný ostych. (Pozor – prezentace by měla probíhat zcela přirozeně, v rámci rodinného kruhu. Dítě by nemělo být nuceno, ale motivováno například společným prezentováním s dospělým, sourozencem atd.)

Všechny činnosti je nutné přizpůsobit individuálním a momentálním možnostem dítěte. Pracovní listy dětem vytiskněte a pak vypracované donesete do MŠ. Těšíme se, že si najdete způsob, jak k sobě být blízko a budeme velmi rádi, když nám v tom pomůžete.

Mějte se krásně Vaše paní učitelky .