Jídelna

Základní informace

 

Školní stravování zabezpečuje školní jídelna v provozovně, která je součástí MŠ a ZŠ. 

V naší jídelně věnujeme velkou pozornost dětem, které jsou vedeny k samostatnosti při stravování, k odpovídajícím společenským návykům a ke konzumaci zdravých potravin. Zároveň je respektováno jejich osobní tempo při jídle, množství jídla, které děti sní a případná nechuť ke konzumaci některých potravin.

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

 Školní jídelna poskytuje stravovací služby

- dětem MŠ

- dětem ZŠ

- závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace,

- v rámci hostinské činnosti poskytuje stravovací služby jiným fyzickým osobám.

 

Stravování je poskytováno v souladu se zákonem č. 561/2004 sb. školský zákon, č. 107/2005 sb. o školním stravování, č. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví, č. 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, č. 84/2005 o nákladech na závodní stravování a jejích úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávními celky, a č. 250/2000 sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Provoz zajišťuje

kuchařka        –   Miluše Romanová

provozní         -   Miluše Romanová

 

ORGANIZACE PROVOZU

Provozní doba ve školní jídelně je stanovena na dobu od 6:30 – 13:45 hod.

 

PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ STRAVOVÁNÍ

Každý nový strávník je povinen vyplnit „Přihlášku ke stravování“, přihláška je k dispozici v jídelně, vyplněnou vrátí do jídelny.

  • Děti MŠ jsou přijímány k polodenní stravě /přesnídávka, oběd.
  • Děti ZŠ /oběd.
  • Obědy se odhlašují den předem nebo do 7:30 hod. daný den telefonicky na čísle 606 911 776, nebo osobně v jídelně.

 

ZPŮSOB PLATBY STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO

  • Bezhotovostní styk – souhlas k inkasu z běžného účtu. „Formulář bezhotovostní styk“ je k dispozici v jídelně nebo na stránkách školy. Strávníci platící inkasem jsou povinni zajistit na svém účtu dostatečné množství finančních prostředků. Platba probíhá vždy od 12. – 15. dne v měsíci.
  • Hotově se stravné platí u provozní ŠJ . V případě nezaplacení nebo nestáhnutého inkasa budete informování telefonicky nebo osobně. V případě opakovaného nezaplacení může být dítě vyloučeno ze stravování.

 

ÚPLATA ZA STRAVOVÁNÍ

  • Školní jídelna zajišťuje stravu pouze v době pobytu dítěte ve škole. Za pobyt ve škole se myslí i první den nemoci a rodič si může odnést jídlo v jídlonosiči.

 

Cena stravného:

 

polodenní 3 - 6 let              27,- Kč

polodenní 7 - 10 let            31,- Kč

ZŠ děti                              21,- Kč

ZŠ děti 11 let                     24,- Kč

zaměstnanci                       30,- Kč

cizí strávníci                        75,- Kč

 

VÝDEJ STRAVY

 

přesnídávka                        8:30 hod.

MŠ oběd                             11:05 hod.

ZŠ oběd 1. skup.                 11:30 - 13:15 hod.

Výdej jídlonosičů                 10:15 – 10:30 hod.