Třída MŠ

DEN ZEMĚ V MŠ

Publikováno: 26.4.2021 Autor(ka): Monika Lehotová
DEN ZEMĚ V MŠ

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, který nám připomíná dopady ničení životního prostředí.

Také v naší mateřské škole jsme si letos připomněli tento svátek zajímavými aktivitami. Tomuto tématu jsme věnovali celý týden. Před školou se na zábradlí nainstalovaly barevné pytle na třídění a obrázky s odpadky. Děti se nejprve naučily třídit odpadky dle barevného rozlišení kontejnerů, tašek a pytlů.

Krásné kytičky z odpadového materálu jsme si vyrobili v MŠ, s " Tondou Obalem " děti hledaly cestičku do správného kontejneru a na nové maxi SMART televizi děti zhlédly video o znečištění moří a oceánů. Z nasbíraných plastových víček dětem vznikly krásné obrázky, které lepily na papír. Ke všem činnostem jsme si prozpěvovali písničku o naší planetě Zemi.

V okolí MŠ proběhlo sbírání odpadků a pokus o třídění do kontejnerů u obecního úřadu. Na závěr jsme si povídali o recyklaci a sběrných dvorech.

Děti byly z prožitého týdne nadšené a u srdíčka je hřál pocit, že se naučily dbát o životní prostředí, vhodným způsobem nakládat s odpadky, starat se o rostliny a udržovat čistotu a pořádek.