Třída MŠ

Informace k zahájení školního roku 2021-2022

Publikováno: 30.8.2021 Autor(ka): Monika Lehotová
Informace k zahájení školního roku 2021-2022

Vážení rodiče,

zahájení provozu MŠ proběhne ve středu 1.9. 2021. Všechny děti z mateřské školy budou mít svačinu i oběd. Provoz MŠ je stanoven od 7.20 - 14.00 hodin. Děti přivádějte do 8.00 hodin. 

Děti s příznaky infekčního onemocnění ( rýma, kašel, teplota...) nemohou vstoupit do MŠ.

 

- DĚTI SE V MŠ NETESTUJÍ 

- DĚTI, KTERÉ NEZAHÁJILY POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU, NEMUSÍ NA ŽÁDNÉM MÍSTĚ NOSIT ROUŠKU

- VZHLEDEM K SITUACI VSTUPUJTE POUZE DO ŠATNY MŠ

- DO ŠKOLY VSTUPUJTE V ROUŠCE, POUŽIJTE VY I DÍTĚ DEZINFEKCI A V ŠATNĚ SE ZDRŽUJTE PO DOBU  NEZBYTNĚ NUTNOU

- DÍTĚ PŘEDÁTE P. UČITELCE VE DVEŘÍCH DO TŘÍDY

- DOPROVOD, ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE, RODIČ....NEVSTUPUJE DO TŘÍDY

 

Tato opatření budou probíhat po celou dobu koronavirové situace. 

                                                                                                         Těšíme se na Vás...